قیمت میلگرد استیل ۳۰۴

در جدول فوق قیمت میلگرد استنلس استیل ۳۰۴ به تفکیک سایز و طول بر حسب آلیاژ ۳۰۴L طبقه بندی شده است.جهت خرید میلگرد استیل ۳۰۴ و یا کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان استیل ایرانیان تماس حاصل فرمایید.

آخرین به روز رسانی : امروز

کدنامسایزآلیاژحالتقیمت
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۱۰ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۱۲ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۱۴ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۱۶ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۱۸ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۲۰ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۲۲ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۲۴ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۲۶ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۲۸ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۳۲ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید

قیمت ها برای سفارش عمده در نظر گرفته شده است .