قیمت نبشی و ناودانی استنلس استیل

قیمت نبشی و ناودانی استیل در سایز ها و ابعاد مختلف در جداول زیر قابل مشاهده میباشد. نبشی و ناودانی استیل بسته به سفارش مشتری در گرید های استیل ۳۰۴ ، استیل ۳۱۶ ، استیل ۳۴۷ قابل تامین میباشد.ایمت نواع سفارش های خم کاری ، برش کاری ، لیزر ، واتر جت بر روی نبشی و ناودانی های استیل بسته به سفارش مشتری صورت میپذیرد .

جهت خرید نبشی و ناودانی استیل صورت درخواستی خود را به کارشناسان استیل ایرانیان اعلام فرمایید.کارشناسان این مجموعه بعد از بررسی صورت درخواستی شما ، قیمت پیشنهادی این مجموعه خدمت شما اعلام میگردد.

نبشی استیل ۳۰۴

کد محصولنامسایزضخامتآلیاژحالتقیمت
۱۲۵۶۶۹نبشی استنلس استیل ۳۰۴۲۰*۲۰۳۳۰۴۶ متریتماس بگیرید
۱۲۵۶۹۹۹نبشی استنلس استیل ۳۰۴۳۰*۳۰۴۳۰۴۶ متریتماس بگیرید
۱۲۰۱۱۴نبشی استنلس استیل ۳۰۴۴۰*۴۰۵۳۰۴۶ متریتماس بگیرید
۱۱۶۶۹۰نبشی استنلس استیل۵۰*۵۰۵۳۰۴۶ متریتماس بگیرید
۱۴۳۶۶۱نبشی استنلس استیل ۳۰۴۶۰*۶۰۶۳۰۴۶ متریتماس بگیرید
۱۴۵۲۲۰نبشی استنلس استیل ۳۰۴۵۰*۴۰۳۳۰۴۶ متریتماس بگیرید
۱۴۲۰۰نبشی استنلس استیل ۳۰۴۲۰*۳۰۳۳۰۴۶ متریتماس بگیرید

ناودانی استیل ۳۰۴

کدنامسایزضخامتآلیاژحالتقیمت
۴۵۲۰۰ناودانی استنلس استیل ۳۰۴۲۰*۲۰۳۳۰۴۶ متریتماس بگیرید
۴۵۶۲۰ناودانی استنلس استیل ۳۰۴۳۰*۳۰۴۳۰۴۶ متریتماس بگیرید
۴۲۱۱۰ناودانی استنلس استیل ۳۰۴۴۰*۴۰۴۳۰۴۶ متریتماس بگیرید
۴۱۰۰۲ناودانی استنلس استیل ۳۰۴۵۰*۵۰۵۳۰۴۶ متریتماس بگیرید
۴۱۰۰۱ناودانی استنلس استیل ۳۰۴۴۰*۵۰۵۳۰۴۶ متری تماس بگیرید
۴۱۲۱۰ناودانی استنلس استیل ۳۰۴۱۲۰*۱۲۰۱۲۳۰۴۶ متریتماس بگیرید
۴۲۶۲۰ناودانی استنلس استیل ۳۰۴۱۰۰*۱۰۰۱۰۳۰۴۶ متریتماس بگیرید