میلگرد استنلس استیل ۴۲۰

در جدول فوق قیمت میلگرد استنلس استیل ۴۲۰ به تفکیک سایز و طول بر حسب آلیاژ ۴۲۰ طبقه بندی شده است .جهت خرید میلگرد استیل ۴۲۰ و یا کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان استیل ایرانیان تماس حاصل فرمایید.

قیمت ها به صورت لحظه ای و روزانه اعلام میگردد .

آخرین به روز رسانی : امروز

کدنامسایزآلیاژحالتقیمت
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۱۰ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۱۲ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۱۴ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۱۶ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۱۸ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۲۰ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۲۲ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۲۴ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۲۶ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۲۸ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۳۲ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید

قیمت ها برای سفارش عمده در نظر گرفته شده است .