میلگرد استنلس استیل ۳۱۴

میلگرد استنلس استیل ۳۱۴ در ضخامت های ( ۱۰ الی ۳۲ میلیمتر) در آلیاژ استاندارد ۳۱۴ قابل خرید میباشد .برای دریافت قیمت میلگرد استیل ۳۱۴ و یا خرید میلگرد استنلس استیل ۳۱۴ در جدول فوق با ما همراه شوید :

آخرین به روز رسانی : امروز

کدنامسایزآلیاژحالتقیمت
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۱۰ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۱۲ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۱۴ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۱۶ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۱۸ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۲۰ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۲۲ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۲۴ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۲۶ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۲۸ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۳۲ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید

قیمت ها برای سفارش عمده در نظر گرفته شده است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد میلگرد های استنلس استیل با کارشناسان استیل ایرانیان تماس حاصل فرمایید .