قیمت نبشی و ناودانی استیل

نبشی های استنلس استیل از آنچه که از نام آن برداشت میکنیم. غالبا خاصیت مقاومت در برابر خوردگی دارند. از این رو این مقاطع برای مکان هایی که نیاز به مقاومت در برابر خوردگی با زیبایی به دلیل سطح پرداخت شده آن مورد استفاده قرار میگیرند. خرید انواع نبشی و ناودانی استنلس استیل در گرید های ۳۰۴،۳۱۶،۳۴۷ در ابعاد های استاندارد موجود جهت مقایسه قیمت نبشی و ناودانی استیل با استیل ایرانیان همراه شوید.